Medietræning

LLR pressemødeMedietræning i moduler med langtidsholdbar effekt

Kursus i medietræning er designet til alle, der skal i kontakt med medierne, uanset om det er på eget eller andres initiativ.

En sidegevinst ved dette kursus er dog, at man får en langt bedre forståelse for de virkemidler, der er afgørende for, om ens budskab trænger igennem. Og dette kan også bruges i mange andre sammenhænge, for eksempel ved foredrag, taler og præsentationer.

Ofte går det lang tid, fra man har været på et kursus af denne art, til det reelt skal anvendes. Og meget lærdom går tabt.

Derfor har vi som de eneste udviklet et medietrænings-forløb i moduler. Der er et grundmodul mens de øvrige moduler kan tilvælges efter behov. Modulerne afvikles med et par ugers interval og er udviklet for at sikre en langtidsholdbar effekt uden at det vil belaste en travl hverdag eller et stramt budget.

På hvert modul trænes forskellige discipliner, således at der ikke bare sker gentagelser af tidligere forløb.

Der bruges TV som undervisningsmiddel, fordi dette medie er det absolut mest krævende af alle medier.

På kurserne gennemgås og trænes følgende:

* Indføring og forståelse for mediernes tankegang og processer.

* At skære budskabet til, så det fremstår klart, enkelt og let forståeligt.

* Kropssprog og attituder og hvorfor det er så afgørende for, om selve budskabet trænger igennem.

* Argumenter bliver testet og udfordret.

Comments are closed.